ABOP

Algemeen Bruikbaarheidsonderzoek Paarden en Pony's

Doel van het ABOP

Het doel van het algemeen bruikbaarheidsonderzoek is het testen van de  natuurlijke aanleg van NRPS paarden en pony’s. Paarden en pony’s met ruim voldoende aanleg voor het leveren van prestaties leveren een positieve bijlage aan de fokkerij.

Het testen van de aanleg wordt beoordeeld tijdens het afleggen van een eenvoudige dressuurproef.( zie bijlage I). Daarna wordt er onder het zadel een parcours gesprongen. Het paard/ rijpony moet hierna over een afgezet lijntje vrij springen.

Deelname aan het ABOP

De minimum leeftijd voor paarden en pony’s om aan het ABOP te mogen deelnemen is vanaf  3 jaar.

Merries die op de Nationale Keuring het voorlopig ster predicaat hebben behaald worden na het behalen van het ABOP ster verklaard. Evenals merries met een eerste premie nakomeling, die op de Nationale keuring hun voorlopig keur predicaat hebben behaald worden na het behalen van het ABOP keur verklaard.

Zie de tarievenlijst  voor het inschrijfgeld voor leden en niet leden.

Beoordeling van het ABOP

De jury van het ABOP zal de paarden en pony’s op de volgende onderdelen een beoordeling geven door middel van een cijfer van 0 tot 10.

Dressuur:  Stap, Draf, Galop, Geschiktheid als dressuurpaard (2x)

Springen: -Springtechniek, Springvermogen, Afdruk, Geschiktheid als springpaard (2x)

In totaal kunnen er 100 punten behaald worden; namelijk 50 punten voor de dressuur en 50 punten voor het springen.

Uw paard of pony is geslaagd wanneer het totaal aantal punten voor zowel de dressuur als het springen 70 of hoger is.

Wilt u echter aan één onderdeel, of dressuur of springen dan moet er voor het gekozen onderdeel minimaal 40 punten gescoord worden.

Dispensatie deelname aan het ABOP

Merries die tijdens de Nationale Keuring hun voorlopig keur predicaat hebben behaald kunnen één jaar uitstel krijgen voor het behalen van de ABOP. Wilt u hiervan gebruik maken dan ontvangen wij graag een mailtje met de reden van het uitstel. Merries die op de Nationale Keuring voorlopig ster zijn geworden kunnen geen uitstel krijgen.

Dopingonderzoek

Tijdens het ABOP is het NRPS Ongeoorloofde Middelen Reglement van kracht.

Gedurende het ABOP kunnen paarden en pony’s aan­gewezen worden voor een dopingon­der­zoek.

Verdere bepalingen

Kleding, optoming en harnachement dienen te voldoen aan het Algemene Wedstrijdreglement van de KNHS.