Provinciale Keuringen

Provinciale Keuringen

 

 

 

Verspreid over het land worden ieder jaar in de maanden juni en juli provinciale keuringen georganiseerd. De keuringen worden vrijwel geheel georganiseerd door de besturen van de provinciale afdelingen. De catalogi worden verzorgd door het stamboekbureau in Ermelo en de juryleden worden aangewezen door het Algemeen bestuur.

Alle NRPS leden zijn automatisch lid van een provinciale afdeling binnen de provincie waarin zij woonachtig zijn. Alle activiteiten en vergaderingen van de afdelingen worden gepubliceerd onder het afdelingsnieuws in het NRPS-nieuws of op de website.


Door uw paard of pony op keuringen voor te stellen kan uw paard/pony opgenomen worden in het stamboek en/of predicaten verdienen. Bovendien maakt uw veulen (Veulenboek én Register A) dan kans op een fokkerspremie tot wel €150. Voor deelname aan de keuring vragen wij u een bijdrage van 10 euro per dier. Deelname aan de Nationale Keuring is geheel gratis.


De provinciale keuringen zijn bedoeld voor merries, merries met veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten.


Een veulen kan worden opgenomen in het NRPS Veulenboek wanneer de vader een, door het NRPS, goedgekeurde of erkende dekhengst is, en wanneer het veulen voldoet aan het verplichte bloedpercentage. Het bloedpercentage van het veulen kan desgewenst opgevraagd worden bij het stamboekbureau.


Wanneer een veulen afkomstig is van een goedgekeurde hengst uit een erkend stamboek van een van de EU-lidstaten, zal het veulen worden opgenomen in het Register A.
Veulens die niet geregistreerd kunnen worden in het Veulenboek of Register A, komen in het Sportregister B.     

 

Voor de predicaten die merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten tijdens de keuringen kunnen behalen kunt u hier klikken.

 

Uit elke rubriek zal door middel van de kampioenskeuring een kampioen worden aangewezen. Voor iedere fokrichting vindt er een kampioenskeuring plaats.

 

Naast de keuringen aan de hand, zijn er ook verschillende zadelrubrieken. De zadelrubriek staat open voor stamboek- en hulpstamboekmerries, ruinen en niet goedgekeurde of erkende hengsten. Er zijn aparte rubrieken voor zowel D/E-pony's als rijpaarden grote maat.

 

Er zal extra aandacht geschonken worden aan de zadelrubrieken. Deze rubrieken, waarin de sport- en fokpony's hun rijtypische kwaliteiten kunnen tonen, verdienen de nodige aandacht omdat hiermee de gebruikseigenschappen van de deelnemende paarden en pony's extra geaccentueerd worden.

     

Bekijk hier informatie omtrent de Provinciale Keuringen.