Nieuwsitem

Voorjaarsvergadering: NRPS krijgt weer lucht

22-05-2017

LUNTEREN - De ledenraadsvergadering op vrijdagavond 19 mei is rustig en vlot verlopen, en bracht bemoedigend nieuws over de financiële situatie. In de ledenvergadering, het tweede gedeelte van de bijeenkomst, werd een vruchtbare discussie gevoerd over drie actuele onderwerpen.

Het goede nieuws van de penningmeester werd met opluchting ontvangen: het NRPS heeft 2016 met goede cijfers afgesloten en zelfs met een beter resultaat dan begroot. Dit is een meevaller en niet meteen structureel, maar de verwachting is wel dat ook 2017 een positief resultaat zal opleveren.  

Belangrijk onderwerp was verder de automatisering. Eerst in verband met de kosten, maar ook als feit op zich. Op 16 mei is de vernieuwde website de lucht in gegaan met een goed functionerend MijnNRPS en database met alle geregistreerde paarden en pony's. De automatisering is ook doorgedrongen tot de veulenregistratie. De veulenschetsers hebben apparatuur tot hun beschikking gekregen om de veulens digitaal te schetsen, en dit met een eenvoudige druk op de knop naar de server van kantoor te sturen. Op kantoor hoeven de medewerksters niet langer de gegevens met de hand over te nemen. Hierdoor kan het paspoort van het betreffende veulen in principe de volgende dag al klaar zijn, en is er veel minder kans op fouten in de exterieurschets.

De opkomst van ledenraadsleden was niet groot, maar dat vormde voor de vergadering geen belemmering want er hoefde deze keer nergens over gestemd te worden. De reglementaire termijn van voorzitter Ronald Funke Küpper en bestuurslid mw. Gerrie Hogenbirk was afgelopen maar zij hadden zich herkiesbaar gesteld en omdat zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, zullen zij de komende drie jaar hun functie weer vervullen.
Een punt van aandacht was de bezetting en het functioneren van de foktechnische commissie. Het NRPS is voor deze commissie dringend op zoek naar nieuwe mensen met visie en kennis van zaken aangaande rijpaarden, pony's of Arabisch volbloeds. Het is de bedoeling deze commissie een zwaardere rol te laten spelen in het foktechnisch beleid.

 

Onze partners