Nieuwsitem

NRPS heeft twee nieuwe bestuursleden

18-11-2018

LUNTEREN - Tijdens de najaars-ledenraadsvergadering zijn twee nieuwe leden aan het Algemeen bestuur toegevoegd: mw. Marjolein Gerritsen en dhr. Gerard Schuttert.

Gewoonlijk is de bestuursverkiezing een agendapunt op de meivergadering, maar beide kandidaten wilden graag direct aan de slag voor het NRPS. En zo kwam het dus mooi uit dat er ook in november een vergadering is waarop de ledenraadsleden bijeen komen en kunnen stemmen. 

Verder presenteerde penningmeester Bouke Hoving de jaarcijfers en de begroting 2019. En gaf bestuurslid Caroline Brandes een samenvatting van de resultaten van de Denktank-bijeenkomsten over de toekomst van het NRPS en de fokkerij en sport in het algemeen, waarvan er afgelopen tijd verspreid door het land zeven zijn gehouden. De ideeën en plannen die hieruit naar voren zijn gekomen, zullen de komende tijd worden uitgewerkt en toegepast door diverse nog op te richten werkgroepen.

Onze partners