Nieuwsitem

Nederlandse Sportpony - nieuwe ponyfokrichting

17-06-2019

Met de Nederlandse Sportpony (NSP) heeft het NRPS een fokrichting opgericht met maximaal 12,5% Arabisch bloed.  Het doel is een functionele sportpony te fokken die op het hoogste landelijke en internationale niveau kan presteren in de spring-, dressuur- en eventingsport.

Binnen  het fokreglement van de NSP zijn eisen gesteld aan het stamboek van oorsprong, voor directe mogelijkheid om in het NSP-veulenboek te worden ingeschreven. Voor veulens die in eerste instantie niet volledig aan die eisen voldoen,  maar toch interessant lijken voor de NSP, bestaat de mogelijkheid van registratie in Register A of B. Daarnaast biedt de NSP ook de mogelijkheid om kleine maat sportpony’s te fokken voor de jongste kinderen, op basis van de bestaande kleine maat merrie en hengsten van bestaande pony stamboeken.

Op de merriekeuringen van het NRPS, waarvoor dit jaar op de regionale keuringen al rubrieken zijn uitgeschreven voor de Nederlandse Sportpony, kunnen merries definitief ingeschreven worden in het stamboek van de fokrichting Nederlandse Sportpony.
Een nieuwe fokrichting, en dus ook de Nederlandse Sportpony, heeft vanaf de start geen ingeschreven of geregistreerde fokdieren. Daarom wordt de fokrichting opengesteld voor merries uit bestaande pony- en paardenstamboeken. Met de zogenaamde F1 kruisingen die hier uit voort komen, kan binnen de NSP verder gefokt en aan keuringen deelgenomen worden. De merries die worden aangeboden voor stamboekopname dienen dan wel minimaal 3 jaar te zijn, een stokmaat van max. 1.57m te hebben en een Arabisch bloed percentage van max 12,5% te voeren. Is het Arabische bloed percentage hoger dan 12,5% dan vallen deze dieren binnen de bestaande NRPS Rijpony fokrichting en kunnen de merries ingeschreven worden in dit stamboek.

Net als bij de andere fokrichtingen van het NRPS (te weten de Nederlandse Rijpony met Arabisch bloed NPA, het Nederlands Rijpaard met Anglo-Arabisch bloed NRA, en de Anglo-Arabisch volbloed AA) is ook het stamboek van de NSP samengesteld uit een Veulenboek, Hoofdstamboek, Register A en Register B. Aan de bloedvoering en afstamming van de NSP worden duidelijk omschreven eisen gesteld om rechtstreeks in het Veulenboek (de hoofdsectie) ingeschreven te worden.
Het gaat hierbij om dieren die tot 12,5% Arabisch bloed voeren én:
a) Ingeschreven staan in een EU-erkend stamboek voor pony’s, waarbij het fokdoel in belangrijke mate overeenkomt met het fokdoel van de Nederlandse Sportpony, of
b) Afstammen van een hengst die goedgekeurd is bij een EU-erkend ponystamboek en een merrie die ingeschreven staat in een EU-erkend sportpaardenstamboek. Voor beide EU-erkende stamboeken geldt dat het fokdoel in belangrijke mate overeenkomt met het fokdoel van de Nederlandse Sportpony, of
c) Afstammen van een hengst die ingeschreven staat in een EU-erkend paardenstamboek en een merrie die ingeschreven staat in een EU-erkend ponystamboek. Voor beide EU-erkende stamboeken geldt dat het fokdoel in belangrijke mate overeenkomt met het fokdoel van de Nederlandse Sportpony.

De EU-erkende stamboeken voor pony’s en paarden waarvan de dieren in de hoofdsectie (Veulenboek) van de Nederlandse Sportpony kunnen worden ingeschreven, staan hieronder benoemd. De dieren die ingeschreven staan in het registratie Register van de betreffende stamboeken, worden niet automatisch ingeschreven in het veulenboek van de Nederlandse Sportpony. In voorkomende gevallen zal nadere afstammingsevaluatie worden uitgevoerd door het NRPS-stamboekbureau, om te bepalen of het een Veulenboek of Register inschrijving betreft.

De veulenboek- of stamboekdieren waarvoor de Nederlandse Sportpony is opengesteld voor directe inschrijving in het Veulenboek van de NSP:
1.  Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)
2.  Koninklijke Vereniging Warmbloed Paard Nederland (KWPN).
3.  Nederlands Connemara Pony Stamboek. (NCPS)
     - Klasse 1, 2 en 3
4.  Nederlands Dartmoor Pony Stamboek (DPS).
5.  Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS).
6.  Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek (NWPCS).
     - Sectie A, B, NWR en WPBR
7.  Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek (NAS).
     - Subgroepen Kleine en Grote maat (1.08m en groter)
en de buitenlandse EU-erkende zusterstamboeken of gelijkwaardige stamboeken van de bovenstaande Nederlandse stamboeken.

Uit de bovenstaande tabel kunt u aflezen wat de registratiemogelijkheid is bij specifieke combinaties van ouderdieren. Deze tabel betreft uitsluitend de verschillende secties van de NSP. Dieren die over meer dan 12,5% Arabisch bloed (pony's) dan wel meer dan 12,5% Anglo-Arabisch bloed (paarden) beschikken, vallen onder de verschillende secties van NPA c.q. NRA, AA of XX, welke in deze tabel niet gespecificeerd zijn om het enigszins overzichtelijk te houden.

Afkortingen:
- NRA = NRPS Rijpaard stamboek
- NPA = NRPS Rijpony stamboek
- NSP = NRPS Nederlandse Sportpony stamboek
- NAA = NRPS Anglo Arabisch Volbloed stamboek
- XX = Engels Volbloed stamboek
- NSPO = Nakomeling ingeschreven in het stamboek van een EU erkend ponystamboek waarvoor het NSP Veulenboek is opengesteld.
- NSPA = Nakomeling ingeschreven in het stamboek van een EU erkend paardenstamboek waarvoor het NSP Veulenboek is opengesteld.
- PO = Nakomeling ingeschreven in het stamboek van een EU erkend ponystamboek waarvoor het NSP Veulenboek niet is opengesteld.
- PA = Nakomeling ingeschreven in het stamboek van een EU erkend paardenstamboek waarvoor het NSP Veulenboek niet is opengesteld.
- ONB = Onbekend, of bij hengst: niet goedgekeurd
- VB = Veulenboek 
- RegA = Register A
- RegB = Register B

Merriekeuringen
Komend keuringsseizoen 2019 is het eerste jaar waarin NSP pony’s op de keuringen zullen verschijnen. De keurmeesters zijn inmiddels opgeleid om met name op de functionele kenmerken voor de sport de merries te beoordelen, en daarop de plaatsing en predicaatverlening baseren. Het zal duidelijk zijn dat er in eerste instantie een grote variatie aan veulens en merries kan worden aangemeld. Van kleine maat pony’s uit de bestaande rasfokkerijen, tot bewezen sportpony's van buitenlandse herkomst, en geheel rijpaard gefokte merries en kruisingen hiertussen. Voor de nieuwe fokrichting hopen we dit jaar met de aangeboden veulens en merries al een lijn uit te kunnen zetten om te laten zien wat we voor ogen hebben met de Nederlandse Sportpony.

Twee voorbeelden van pony’s die gefokt zijn volgens de uitgangspunten en mogelijkheden van de Nederlandse Sportpony zijn de dressuurpony Butterfly Dew Drop (foto thumbnail homepage) en de springpony Ziggy Zen V.D.K..
Butterfly Dew Drop is een D-pony die dit jaar voor Frankrijk heeft deelgenomen aan het EK dressuur voor pony’s. De vader is de dressuur rijpaardhengst Florencio, die ook veelvuldig is ingezet in de huidige NRPS fokkerij. De moederlijn is Welsh.
Een ander goed voorbeeld is de 10 jarige ruin Ziggy Zen V.D.K.. Met Meike Zwartjens heeft hij tot en met zware tour (1.30m) gesprongen en heeft meermalen goede resultaten geboekt op internationale wedstrijden. De vader is de NRPS Rijpony geregistreerde hengst Zuidveld V.D.K (v. Zodiak NRPS). De moeder stamt af van de New Forest hengst Kantje’s Ronaldo en de KWPN rijpaard hengst Farmer.

Onze partners